دومین دوره جام بین المللی شطرنج (بهین باز آفرین البرز)

این مسابقه با حمایت مالی شرکت بهین باز آفرین البرز و شرکت سرمایش نبوغ به منظور رشد و تعالی شطرنج کشور به ویژه قهرمانان رده های سنی و همچنین شناسایی چهره های مستعد برنامه ریزی شده است .

1-  مسابقه از روز شنبه مورخ 1393/8/24 ساعت 17 در محل شطرنج بانظارت عالیه فدراسیون برگزار خواهد شد .

2-   مقررات فدراسیون جهانی شطرنج بر این مسابقه حاکم خواهد بود.

3-  مسابقه به روش سویسی و در9  دور برگزار می گردد .

4- زمان بازی عبارت است از 90 دقیقه به علاوه 30 ثانیه پاداش در ازای هر حرکت برای هر بازیکن  و 30 دقیقه وقت اضافی پس از انجام 40 حرکت اول برای پایان بازی.

5- رده بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده توسط هر بازیکن درپایان مسابقه تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازات یکسان کسب کرده باشند برای تعیین رتبه آنها از روش شکستن امتیاز به شرح زیر به ترتیب اولویت استفاده خواهد شد

الف) بوخ هولز قطع شده 1

ب) بوخ هولز قطع شده 2

ج) بوخ هولز متوسط 1

د) بوخ هولز متوسط 2

ه ) بوخ هولز مجموع

6- به نفرات اول تا دهم جوایزی بشرح ذیل اهدا خواهد شد:

نفر اول       000/000 /50ریال

نفر دوم       000/000 /40ریال      

نفر سوم      000/000 /30ریال       

نفر چهارم    25/000/000 ریال    

نفر پنجم     000/000/ 20ریال

نفر ششم    15/000/000 ریال

نفر هفتم    000 /000/ 10ریال

نفر هشتم   000/ 000/ 7ریال

نفر نهم       000/000/ 5ریال

نفر دهم     3/000/000 ریال

 

7-ورودیه

-مبلغ ورودیه برای بازیکنان بدون ریتینگ و دارندگان ریتینگ بین المللی کمتر از 2000 مبلغ 200/000/1ریال .

- مبلغ ورودیه برای دارندگان ریتینگ بین المللی از 2000 تا 2100 مبلغ 1/000/000 ریال .

-مبلغ ورودیه برای دارندگان ریتینگ بین المللی از  2101  تا 2200  مبلغ  700/000 ریال .

-مبلغ ورودیه برای دارندگان ریتینگ بین المللی از  2201  تا 2300  مبلغ  500/000 ریال .

-مبلغ ورودیه برای دارندگان ریتینگ بین المللی از  2301  تا 2400  مبلغ  300/000 ریال .

تبصره : بازیکنان دارای عناوین استادبزرگی و استادی بین المللی آقایان و درجه داران بین المللی بالای 2400 همچنین نفرات اول تا سوم دوره قبلی این مسابقه از پرداخت ورودیه معاف می باشند.

8- تمام شرکت کنندگان باید دارای کد عضویت درسیستم جامع فدراسیون و تحت پوشش بیمه ورزشی باشند .

9- برنامه مسابقات:

 

روز

تاریخ

صبح

عصر

 شنبه

93/8/24

 

دور اول ساعت17

یکشنبه

93/8/25

 

 دور دوم ساعت 17

دوشنبه 

93/8/26

 

دور سوم ساعت 17

 سه شنبه

 93/8/27

 

دور چهارم ساعت 17

 چهارشنبه

 93/8/28

 

دور پنجم ساعت 17

 پنج شنبه

 93/8/29

 دور ششم ساعت 9

 دور هفتم ساعت 17

 جمعه

93/8/30

 

 دور هشتم ساعت 15

شنبه

93/9/1

دور نهم ساعت9

 

       

 

 
10- مدت زمان تاخیر مجاز بازیکنان 60 دقیقه از آغاز مسابقه می باشد.

11- پایان مهلت ثبت نام تاریخ 1393/8/20 خواهد بود. بدیهی است پس از انقضاء مدت مرقوم ثبت نام بعمل نخواهد آمد.

12- غیبت غیر مجاز به منزله انصراف از ادامه مسابقه محسوب شده و موجب محرومیت بازیکن از شرکت در دو دوره بعدی این مسابقات وشامل محرومیت اعلام شده از سوی فدراسیون نیز خواهد شد.

13- متقاضیان ثبت نام می بایست مبلغ ورودیه خود را به حساب 2876 2977 2910 5022 به نام سید عبداله مصلحی واریز کنند

 14-متقاضیان می بایست کد فیش واریزی و نام و نام خانوادگی شرکت کننده و کد عضویت سیستم جامع خود را به شماره 09355250195 و یا 09384846561 پیامک نمایند. 

  ثبت نام درمحل سالن مسابقات شطرنج فدراسیون انجام خواهد شد .

تلفن:09355250195 و 09384846561  مصلحی

  پاسخگویی :از ساعت 9 صبح تا11 شب

        

                                                                کمیته مسبقات فدراسیون شطرنج

/ 0 نظر / 30 بازدید