یک بازی تفسیر شده از مسابقات بزرگ تسالونیکا

(1) Kamsky,G (2741) - Nakamura,Hi (2775) [C03]

Makedonia Palace GP Thessaloniki GRE (8), 30.05.2013

1.e4 e6

جالب است که این تنها بازی این دور بود که اسپانیایی بازی نشد.ناکاموا اخیرا به فرانسه روی آورده البته سلاح اصلی اوسیسیلی نایدورف میباشد.شروع بازیی که درمسابقات قهرمانی آمریکا سال قبل با آن کامسکی رو شکست داد.

2.d4 d5 3.Nd2 Be7 4.c3 c5 5.e5

حرکت غیرمعمول کامسکی.این شباهت دارد به3.e5

بعضی اوقات نیمزوفیش وبعضی اوقات شاخه اشتاینیتز گفته مسشود بستگی به این دادرد که کجا بازی شده باشد.البته Nd2وBe7بیشتر برای سیاه خوب هستند

5...Nc6 6.Bd3 cxd4 7.cxd4 Nh6 8.Ndf3 f6

حرکت 8..Nf5 حرکتی معمول در فرانسه ومطمئن در اینن جا هست اما بخاطرBxf5خوب نیست.االبته ناکاموا دنبال بازی امن نیست.

9.Bxh6 gxh6 10.Ne2 Qb6 11.0–0 Bd7

[11...fxe5 12.dxe5 Bd7 13.b4²] 12.b4!

حرکتی جالب!پیاده از سه را که هیچ کدام برای سیاه خوب نیست قابل گرفتن است.هدف اصی هم راندن اسب از c6و آزاد کردن فشار مرکزی(از e5) میباشد.که برتری فضایی سفید و تضمین میکند.

.. 12...a6

12..Nxb4 13.Rb1±; 12...Bxb4 13.Rb1 بخاطر آچمزی خوب نیست و  

12Qxb4? 13.Rb1 Qa5 14.exf6 Bxf6 15.Rxb7   پوزیسیون سیاه متلاشی میشود

13.Qd2 fxe5 14.dxe5 Qxb4 15.Qxh6 Qa3?

.    یک حرکت بد که سریعا رد میشود البته پوزیسیون سیاه چنگی به دل نمیزند.

. [15...0–0–0 16.Rab1 Qa4?! 17.Qe3!

سیاه میبازد.چون قادر به نگهداشتن جناح وزیر نیست

15...Qg4!حرکتی جالب بود اگر انجام میشد هرچند پیداکردنش کارانسان نیست

16.h3 Qg8! 17.Rac1 Qf7!وسیاه میتوانست بازی رو حفظ کند

16.Bg6+! Kd8 17.Bf7!

جالب.ساختار سیاه بهم ریخته است وراگر سریع عمل نکند شاه بی پناه وگرفتار میشود.

17...Rf8 18.Bxe6 Rxf3 19.gxf3 Qxf3 20.Ng3

حرکت 20.Rab1!خیلی خوب بود اما فقط کامپیوتر در هنگام بازی قادر به پیداکردنش هست.نه آدمیزاد

20...Nxe5 21.Rae1 Qf6 22.Qxf6 Bxf6 23.Bxd5 Bb5 24.Rd1 Kc7 [24...Bxf1? 25.Bxb7+!+-] 25.Rc1+ Kb6 26.Rfd1 Nc6

  سیاه میخواهد پوزیسیونش رو تثبیت کند امادیگر  از نظرمهره خیلی عقبه

27.Be4 h6 28.Rd7 Rb8 29.Rb1 Ka5 30.Kg2 Bh8 31.Rh7 Nb4 32.a3 Na2 33.Rxb7 Rxb7 34.Bxb7 Ka4 35.Ne4 Kxa3 36.Nc5 Nc3 37.Rb3+ Ka2 38.Bxa6 Bc6+ 39.Kg1 Bd5 40.Rb4 Ka3 41.Rh4 Bg7 42.Bc4 Bf3 43.Ne6 Be5 44.Rxh6

پوزیسیون همینجوری هم نومیدکننده هست اکنون ناکاموا جزتسلیم چاره ای ندارد.

44...Kb2 45.Nc5 Bd4 46.Nd3+ Kb1 47.Rd6 Ba7 48.Rd7 Bb6 49.Ne5 Ba8 50.h4

توانایی کامسکی در این مسابقه باورنکردنی بوده اما آیا تا آخر قادر به حفظ فرم مطلوبش خواهد بود؟

1–0                       ترجمه:سعدی احمدمهری      chessbase     منبع:سایت 

  

/ 0 نظر / 9 بازدید