مسابقات قهرمانی رده های سنی دختران و پسران کشور

مسابقات قهرمانی رده های سنی دختران و پسران کشور در تاریخ 7 لغایت 14 اسفند ماه برگزار می شودبه گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج، مسابقات قهرمانی رده های سنی 8، 10، 12، 14، 16 و 18 سال دختران در تاریخ 8 لغایت 14 اسفند به میزبانی استان قزوین، پسران 8، 10 و 12 سال در تاریخ 7 لغایت 13 اسفند ماه به میزبانی استان گیلان و پسران 14، 16 و 18 سال در همین تاریخ به میزبانی استان بوشهر برگزار می شود. این مسابقات بسته به تعداد شرکت کنندگان در 9 یا 11 دور انجام می شود.

آئین نامه رده های سنی دختران 8 تا 18 سال

آئین نامه رده های سنی پسران 8، 10 و 12 سال

آئین نامه رده های سنی پسران 14، 16 و 18 سال

منبع:سایت رخ

/ 0 نظر / 4 بازدید