نوجوانان ایران بالاتر از روسیه،آمریکا،ارمنستان،آدربایجان.....

نوجوانان ایران بالاتر از روسیه،آمریکا،ارمنستان،آدربایجان.....

عملکرد عالی نوجوانان کشورمان در مسابقات قهرمانی نوجوانان در العین

کسب مدال طلای قهرمانی نوجوانان جهان توسط پویـــــــــــــــــا آیدنی در رده 18 سال آزاد

کسب مدال نقره قهرمانی نوجوانان جهان توسط مطهره اســــــدی در رده 10 سال دختران

کسب مدال برنز قهرمانی نوجوانان جهان توسط ساراسادات خادم در رده 16 سال دختران
نوجوانان کشورمان در بخش بیلیتز پا را فراتر گذاشته و بالاتر از روسیه با چهار مدال بالاتر از روسیه در مکان دوم جدول فرار گرفتند.
روابط عمومی هیأت شطرنج استان نیز به نوبه خود این موفقیت ارزشمند را به تمامی خانواده شطرنج کشور تبریک عرض می نماید.

مقام چهارم ایران در جدول رده بندی مدال ها و مقام دوم بیلتز نوجوانان جهان

/ 0 نظر / 8 بازدید