صفحه شطرنجبازان پیرانشهر

 • احسانرسولی
 • وریانژادرسول
 • واحدپرنخ
 • سروش مصطفی زاده
 • احسان باستانی(مهاجرت به ارومیه 23/5/91)
 • آرام شبانی
 • هاوری محی الدینی
 • عبدالرحمن نژادرسول(کمیته مسابقات)
 • هژیرسخنور( مسئول سایت)
 • میثم صفری
 • اسحاق حسن نژاد
 • اسلام حسن نژاد
 • ناصرسخنور
 • منصورهدایت
 • ایوب هدایت(حامی مالی)
 • محسن هدایت
 • سمیه فاتحی
 • ساراجایمند
 • حامدپرنخ
 • ابوبکرابراهیمی
 • پویاابراهیمی
 • کامران بهزادی
 • سامان جاویدنیا
 • ذکریاجاویدنیا
 • احسان رسولیان
 • کاردوسلیمی
 • محسن آبروش
 • آلان آودلی
 • ماردین آودلی
 • آرمان بشیری
 • ایمان بشیری
 • متین بایزیدی
 • مبین بایزیدی
 • سیدمحمودحسینی مقدم(پیشکسوت)
 • سیدجعفرحسینی(پیشکسوت)
/ 0 نظر / 61 بازدید