بازی پنجم قهرمانی جهان و یک برد شیرین برای کارلسن

1. c4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 c6 4. e4 dxe4 5. Nxe4 Bb4+ 6. Nc3 c5 7. a3 Ba5 8. Nf3 Nf6 9. Be3 Nc6 10. Qd3 cxd4 11. Nxd4 Ng4

 

12. O-O-O Nxe3 13. fxe3 Bc7

یک اشتباه عجیب در بالترین سطح شطرنج از طرف قهرمان جهان که اساتید بزرگ حاضر در سالن را متعجب کرد

 

 

14. Nxc6 bxc6 15. Qxd8+ Bxd8 16. Be2 Ke7 17. Bf3 Bd7 18. Ne4 Bb6 19. c5 f5 20. cxb6 fxe4 21. b7 Rab8 22. Bxe4 Rxb7 23. Rhf1 Rb5 24. Rf4 g5 25. Rf3 h5 26. Rdf1 Be8 27. Bc2 Rc5 28. Rf6 h4

لحظه انجام حرکت 28 توسط مگنوس

 

29. e4 a5 30. Kd2 Rb5 31. b3 Bh5 32. Kc3 Rc5+ 33. Kb2 Rd8 34. R1f2 Rd4 35. Rh6 Bd1 36. Bb1 Rb5 37. Kc3 c5 38. Rb2 e5 39. Rg6 a4 40. Rxg5 Rxb3+ 41. Rxb3 Bxb3 42. Rxe5+ Kd6 43. Rh5 Rd1 44. e5+ Kd5

45. Bh7 Rc1+

باور نکردنی:اینجا Ra1اجباری بود

46. Kb2 Rg1 47. Bg8+ Kc6 48. Rh6+ Kd7 49. Bxb3 axb3 50. Kxb3 Rxg2 51. Rxh4 Ke6

ترک میز بعد از اتمام کنترل زمانی

52. a4 Kxe5 53. a5 Kd6 54. Rh7 Kd5 55. a6 c4+ 56. Kc3 Ra2 57. a7 Kc5 58. h4 Kd5 1-0

/ 0 نظر / 22 بازدید