حرکات استادانه

  سفید شروع و می برد وضعیت ۲: فورهالسون – لافتسون به نظر می رسد که شاه سیاه که با پیاده ها و سوارهای خود دوره شده است در امن و امان است.آیا اینظور نیست؟ سفید شروع و می برد. وضعیت ۳: دوکاچوسکی – زیسکا میتونه بدوه اما نمیتونه پنهان بشه… سیاه شروع و می برد. وضعیت ۴: آرگریمسون – تورستینسون  سیاه در b2 مهره ای را گرفته است اما این به تنبیه شدنش می انجامد. سفید شروع و می برد  وضعیت ۵: بیشوف – قائم مقامی استاد بزرگ ایرانی یک شانس طلایی برای به پایان رساندن بازی به نفع خود را از دست می دهد.آیا شما می توانید بهتر از او بازی کنید؟ سیاه شروع و می برد. وضعیت ۶: کجارتانسون-استفانسون سیاه شروع و می برد. وضعیت ۷: دان – گونارسون در این ایده یک حقه نهفته است. سفید شروع و میبرد وضعیت ۸: اشتینگریمسون – پرز یک ترکیب باشکوه سفید شروع و می برد

/ 0 نظر / 22 بازدید