خبر فوری!!استعفای دبیر هیئت شطرنج استان

بنا برخبر رسیده دبیر هیئت شطرنج استان آ-غ آقای کاوه خلیلی استعفای خود را به ریاست هیئت شطرنج استان تقدیم نموده است.جزئیات بیشتر  در این باره متعاقبا اعلام خواهد شد.

/ 0 نظر / 25 بازدید