طنز شترنجی: اطلاعیه

طنز شترنجی: اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع عموم می‌رسد که در نظر است یک دوره مسابقه‌ی شترنج به روش دوره‌ای یا سوئیسی یا شاید هم تک‌حذفی برگزار شود. بازی‌ها از تاریخ 15 مرداد امسال یا 27 آذر سال آینده یا یک تاریخ مناسب دیگر در 5 دور یا 7 دور یا 9 دور یا شاید 11 دور یا حداکثر 13 دور برگزار خواهد شد. وقت بازی‌ها به صورت ساعت فیشر با 90 دقیقه تایم اصلی و صفر ثانیه اضافه برای هر حرکت خواهد بود، ولی ممکن است از ساعت اسپاسکی یا ساعت پتروسیان هم استفاده بشود، که این موضوع بستگی به وضع آب و هوای منطقه خواهد داشت. در روز اختتامیه نفرات دوم تا ششم جوایز نفیسی به برگزارکنندگان مسابقه اهدا خواهند کرد. نفر اول که هفته‌ی گذشته انتخاب شده است، هم اکنون به دور بعدی راه یافته و در آنجا در حال بازی است. همراه داشتن گرمکن و کفش و توپ برای تمام شترنجبازان الزامی است. چون در صورت نباریدن باران و برف، ممکن است موضوع مسابقه به فوتبال تغییر کند.

نویسنده:هوشنگ سعید نیا

/ 0 نظر / 31 بازدید