نبرد engine های شطرنج

موتور houdidni 3 با ریتینگ 3156 و stockfish 4 با ریتینگ 3102 به ترتیب شماره 1 و 2 جدول هستند. موتور firefly 2.6 با ریتینگ 2212 و موتور nebula 2 با ریتینگ 2421 به ترتیب بخت های آخر قهرمانی هستند.بازیها با کنترل زمانی 120دقیقه با 30 ثانیه پاداش به ازای هر حرکت میباشد.

 دور اول با پیروزی اکثر مدعیان به پایان رسید.

نتیجه غیر منتظره دور اول: در یک پوزیسیون مساوی ازشاخه کلاسیک کارو کان و تنها در 10 حرکت exchess 7.15 b  با ریتینگ 2680 بر naum 4.2 با ریتینگ 2987 برنده اعلام شد.؟؟؟

دور سوم :

در مهمتریت دیدارها hiarcs 14 با ریتینگ 2988 در مقابل rybka 4.1 با ریتینگ 3098 به تساوی رسید.

stockfish 4 با ریتینگ 3107  در مقابل  exchess 7.15 b با ریتینگ 2697 با نتیجه مساوی متوقف شد.

برد houdini 3 با ریتینگ 3154 در مقابل Shredder 12 با ریتینگ 2944.

نتایج غیر منتظره دور سوم :

برد arminius با ریتینگ 2510 در مقابل arasan 16 با ریتینگ 2691.

تساوی delphi 3 با ریتینگ 2500 در مقابل spark 1 با ریتینگ 2890.

برد octochess با ریتینگ 2669 در برابر bugchess 21.9 با ریتینگ 2747.

 پدیده مسابقه تا پایان این دور  exchess 7.15 b با ریتینگ 2697 میباشد که در مقابل رقبای قدرتمند و معروف نتایج بسیار خوبی را گرفته است.

فایل بازیهای دور اول و دوم و سوم را از اینجا دریافت کنید.

منتظر نتایج دور چهارم باشید.

       

                                      منبع: وبلاگ سعید یوسفی

/ 0 نظر / 27 بازدید