پذیرش استعفای دبیر هیئت شطرنج استان

درپی استعفای آقای کاوه خلیلی دبیر هیئت شطرنج استان آ-غ، ریاست محترم هیئت شطرنج استان با درخواست ایشان موافقت کرده و به مراه اعضای هیئت رئیسه شطرنج استان ضمن تشکر از زحمات قبلی ایشان برای وی آرزوی موفقیت وسلامتی نمودند.

/ 1 نظر / 4 بازدید