سال2003وشوکه شدن کاسپاروف وتماشاگران

گری کاسپارف تصمیم گرفته بود که با مهره سفید در این بازی کامپیوتر را ببرد اما در حرکت دهم دیپ جونیور دست به قربانیی زد که حریفش را گیج کرد.درستی ترکیب مشخص نبود اما کاسپارف نمیخواست ریسک آن را برروی صفحه امتحان کند.اومجبور به قبول مساوی ونگهداشتن نتیجه 2.5-2.5 شد.گزارش خواندنی ما:.

 

 

جونیور در بازی پنجم کاسپارف و گیج کرد

بازی پنجم کاسپارف-جونیور:کوتاهترین بازی آنها تابحال فقط19حرکت!

بازی درحالی مساوی شد که دیپ جونیور در حرکت دهم با قربانی شگفتی آورفیل بازی را به پوزیسیون مساوی وکیش دایم کشاند.یکی از شاگردان کاسپارف حرکتی پیداکرد که در حرکت 16سفید را دربرابر حمله سیاه نجات میداد.حرکتی که بخاطر ریسکش در بازی انجام نشد.نتیجه 2.5-2.5 است اکنون یک مبارزه جالب را دربازی 6 خواهیم داشت.

زمانی که دیپ جونیور حرکت10...Bxh2+را انجام داد.

بااین حرکت تماشایی جناح شاه کاسپارف را به هم ریخت و تصورات عجیبی درباره شطرنج کامپیوتری بوجود آورد.

من بعد از سوپر مسابقات ویک آن زی 1994 تاکنون چنین سروصدایی از تماشاگران حین بازی نشنیده بودم.اگرمانسبت به آنچه درباره شطرنج کامپیوتری فکرمیکنیم دنبال نمونه وچیزی بیشتراز آنچه هست باشیم دیپ جونیور نمونه عالی است.در شروع بازی در یک پزیسیون استاندارد شی اسرائیلی زایده تصور و خیال امیربان و شای بوشینسکی باقربانی نابهنگام یک فیل در برابر کاسپارف پوزیسیون حریف رابهم ریخت.حمله ای با تنها یک اسب و وزیر:جونیور شاه سفید را زیر حمله آتش سنگین خود گرفت.

/ 0 نظر / 276 بازدید