اطلاعیه برای بازیکنان پیرانشهری

به اطلاع بازیکنان عزیز میرساند با توجه به تغیرات پیش آمده در هیئت شطرنج پیرانشهر

ساعات برگزاری کلاسهای شطرنج به یکشنبه شب و سه شنبه شبها ساعت 8:30تغیر

یافته است. زمان برگزاری مسابقه هفتگی هم بعد از ظهر روزهای جمعه برگزار خواهد شد.

اطلاعات بیشتر:09149482499(عبدالرحمن نژادرسول)--09147225838(احمدمهری)

/ 0 نظر / 23 بازدید