آتوسا پورکاشیان موفق شد ۱۶ واحد بر ریتینگ خود را بیافزاید

استاد بزرگ بانوان آتوسا پورکاشیان در مسابقات آزاد بین المللی واشنگتن دی سی ۲۰۱۵ ضمن کسب مقام پنجم تا نهم مشترک موفق شد ۱۶ واحد بر ریتینگ خود که هم اکنون ۲۳۷۰ است بیافزاید 

 پورکاشیان برای کسب تایتل استاد بین المللی نیاز دارد ریتینگ خود را به ۲۴۰۰ برساند زیرا ۳ نورم مربوطه را قبلا کسب کرده است 

در میان بانوان شطرنج بازان ایرانی تنها سارا سادات خادم موفق شده است که به عنوان استاد بین المللی دست یافته است و هم اکنون دارای ریتینگ ۲۴۱۲ می باشد

 

منبع : سایت فدراسیون ایران


/ 0 نظر / 111 بازدید