جشنواره سراسری بانوان وآقایان با حضور بازیکنان آذربایجان غربی

از استان آذربایجان غربی درقسمت بانوان که در رشت برگزار میشود خانم آیلار لطفی قهرمان دوره قبلی ودرقسمت آقایان که در اراک برگزارمیشود آقایان رضاسلیمانیفر قهرمان استان وعیوض عزیزی از بازیکنان ومربیان خوب نقده حضور دارند. با آرزوی موفقیت برای شطرنجبازان  پرافتخار  استانمان امیدواریم  برگی دیگر بر افتخارات شطرنج استان بیفزایند

آیلار لطفی قهرمان دوره قبل جشنواره سراسری بانوان

سایت مسابقات بانوان

 

 

رضاسلیمانیفر

سایت مسابقات آقایان

/ 0 نظر / 70 بازدید